Finansiell information från Atlas Copco under 2010

27 nov 2009

Stockholm den 27 november 2009: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

20102 februariBokslutskommuniké 2009
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2009
28 aprilÅrsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2010
16 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2010
22 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 2010
20112 februariBokslutskommuniké 2010
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2010

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.