Atlas Copcos kapitalmarknadsdag

19 nov 2009

Stockholm den 19 november 2009: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag, med presentationer för finansvärlden och media om Gruppens strategi och pågående aktiviteter. I år ligger fokus särskilt på produktutveckling inom bland annat energieffektivitet, samt på Atlas Copcos närvaro i Asien.

”Vi har framgångsrikt anpassat organisationen och förbättrat effektiviteten, och är redo att koncentrera oss på att skapa bestående lönsam tillväxt,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef. ”Vi måste ha ett starkt fokus på att fortsätta förbättra vår marknadsnärvaro, särskilt i Asien. Hittills i år har Kina utvecklats till att bli vår största marknad globalt.”

För att ta vara på denna utveckling kommer ledningen för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik att flytta från Stockholm till Shanghai i Kina. Chefen för divisionen Oil-free Air inom Kompressorteknik flyttar också till Shanghai.

Kapitalmarknadsdagen hålls kring Atlas Copcos lokaler i Sickla, utanför Stockholm. Den inkluderar presentationer av alla tre affärsområden, samt uppvisningar av utrustning såsom en fjärrstyrd borrigg, en simulator för arbete med hydrauliska spett, eftermarknadsprodukter för tryckluftssystem samt nya batteridrivna verktyg.

”Att utveckla nya produkter och lösningar är ett av de viktigaste sätten att skapa hållbar produktivitet för kunderna och uppnå organisk tillväxt,” säger Ronnie Leten. ”Drivkrafterna för produktutveckling, som att öka energieffektivitet och minska utsläpp, går hand i hand med ambitionen att förbättra våra kunders resultat på ett sätt som är positivt för samhället och miljön.”

Leten säger också att den senaste tidens marknadsutveckling har varit i linje med den kortsiktiga marknadsprognos som gavs den 22 oktober: ”Den sammantagna efterfrågan väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Efterfrågan på vissa utvecklingsmarknader, inklusive Kina och Indien, förväntas gradvis förbättras.”

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060
Mattias Olsson, Chef investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.