Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2009

22 okt 2009

God lönsamhet och bra eftermarknad

• Organisk orderingång minskade 30%.


- Efterfrågan på utrustning var fortsatt låg.


- Eftermarknadsprodukter och service stod emot väl.


• Intäkterna sjönk 18% till MSEK 15 088 (18 440), organisk nedgång 25%.


• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 402 (3 640), en marginal på 15.9% (19.7).


- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 60 jämfört med föregående år.


- Årliga kostnadsbesparingar på över MSEK 2 000 har nu uppnåtts.


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 210 (3 224).


• Periodens resultat var MSEK 1 730 (2 432).


• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.42 (1.99).


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 275 (1 054).


Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan väntas ligga kvar på nuvarande nivå.


Efterfrågan på vissa utvecklingsmarknader, inklusive Kina och Indien, förväntas gradvis förbättras.


För ytterligare information:

Analytiker


Mattias Olsson, tf. Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.comMedia


Daniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.