Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

22 okt 2009

Stockholm den 22 oktober 2009: Atlas Copco uppnådde en god lönsamhet under tredje kvartalet, gynnad av försäljning av produkter och tjänster för eftermarknaden samt fortsatta effektivitetsförbättringar. Efterfrågan på utrustning var fortsatt låg i de flesta regioner, men alla affärsområden ökade sin lönsamhet jämfört med det andra kvartalet.

”Vi är glada att se att våra insatser för att öka fokus på kunderna, stärka eftermarknaden och minska kostnaderna ger resultat under dessa svåra marknadsförhållanden,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”Vi har nu uppnått årliga besparingar på mer än MSEK 2 000.”

Den kortsiktiga marknadsprognosen beskriver Ronnie Leten så här: ”Den sammantagna efterfrågan väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Efterfrågan på vissa utvecklingsmarknader, inklusive Kina och Indien, förväntas gradvis förbättras.”

Intäkter under det tredje kvartalet föll 18% till MSEK 15 088, en organisk nedgång på 25%. Orderingången minskade 30% organiskt. Rörelseresultatet var MSEK 2 402, vilket motsvarar en marginal på 15.9% (19.7 ett år tidigare och 12.8 i andra kvartalet). Efterfrågan var fortsatt stabil, på en lägre nivå än föregående år, men en ökad efterfrågan noterades på vissa utvecklingsmarknader under kvartalet, jämfört med början av 2009.

”Även med de förändringar som har genomförts är vår effektivitet ännu inte på den nivå vi tror att den kan vara. Vi måste förbättra effektiviteten i organisationen men samtidigt investera i säljare och servicepersonal,” säger Ronnie Leten. ”Vi måste försäkra oss om att vi träffar alla potentiella kunder, med ett ständigt flöde av nya produkter och tjänster.”

Bland produkter som lanserades under det tredje kvartalet syns oljefria kompressorer för känsliga tillämpningar, till exempel i sjukhus, radiostyrda ovanjordsborriggar samt ergonomiskt utformade polermaskiner.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.