Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2010

20 okt 2009

Stockholm den 20 oktober 2009: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2010.

Representanter:
Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder
Håkan Sandberg, Handelsbanken Fonder

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 28 april 2010.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: [email protected] eller per fax 08 615 0026.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.