Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2010

20 okt 2009

Stockholm den 20 oktober 2009: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2010.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)


Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt


KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder


Håkan Sandberg, Handelsbanken FonderAtlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 28 april 2010.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08 615 0026.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.