Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2010

20 okt 2009

Stockholm den 20 oktober 2009: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2010.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)


Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt


KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder


Håkan Sandberg, Handelsbanken FonderAtlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 28 april 2010.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08 615 0026.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.