Atlas Copcos tredje kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens på förmiddagen den 22 oktober

22 sep 2009

Stockholm den 22 september 2009: Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet publiceras torsdagen den 22 oktober cirka kl 08.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 11.00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7806 19531740827+44 (0)20 7111 12441740827#
Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.