Atlas Copcos kapitalmarknadsdag - påminnelse

10 sep 2009

Stockholm den 10 september 2009: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 19 november 2009 i Stockholm. Det går nu att registrera sig på vår hemsida.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Dagen hålls i närheten av Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, utanför Stockholm.Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.Programmet startar kl 0900 på Dieselverkstaden i Sickla och dagen inkluderar produktvisningar och presentationer av Gruppen och affärsområdena. Lunch kommer att serveras och dagen avslutas med en middag. Anmälan sker senast den 9 november på www.atlascopco.com/CMD2009 där du även hittar ytterligare information.


För ytterligare information kontakta:

Camilla Gustavsson, Investerarrelationer


08 743 8291 eller 070 149 8291


e-mail: ir@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.