Atlas Copco köper resterande aktier i indiska Focus och Prisma

1 apr 2009

Stockholm den 1 april 2009: Atlas Copco (India) Ltd har utnyttjat en option att köpa resterande 75% av aktierna i Focus Rocbit Pvt Ltd och Prisma Roctools Pvt Ltd. Förvärven stärker Gruppens position på marknaden för borrkronor och hammare.

Atlas Copco förvärvade 25% i bolagen i april 2008. Focus tillverkar borrkronor för rotationsborrning medan Prisma tillverkar borrkronor och hammare för sänkborrning. ”Focus och Prisma har haft en tillfredsställande utveckling under det gångna året. Det är med nöje vi nu välkomnar deras anställda till Atlas Copco-gruppen och vi ser fram emot att hjälpa Focus och Prismas kunder framöver,” säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Företagen hade sammanlagda intäkter på MSEK 93 under räkenskapsåret 2008/9 och 104 anställda. Bolagen integreras i Atlas Copcos division Secoroc från och med den 1 april 2009. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.