Atlas Copco köper brittisk kompressordistributör

12 jan 2009

Stockholm den 12 januari 2009: Atlas Copco har förvärvat Compressor Engineering Ltd., ett privatägt brittiskt bolag inom distribution och service av tryckluftsutrustning, med kunder i områdena kring Northamptonshire och Manchester.

Det köpta bolaget har 39 anställda och årliga intäkter om cirka MGBP 3.5 (MSEK 40). Det erbjuder fullständiga lösningar för leverans, installation och underhåll av kompressorer och relaterad utrustning. ”Compressor Engineering Ltd. är allmänt erkända som en ledande leverantör inom sina regioner. Förvärvet ger Atlas Copco möjlighet att expandera verksamheten genom ett väletablerat bolag med utmärkt rykte,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Den här sortens förvärv är en viktig del av vår strategi eftersom vi kommer närmare kunderna och stärker vår verksamhet på eftermarknaden.” Compressor Engineering Ltd. blir ett helägt dotterbolag till Atlas Copco Compressors Ltd. och kommer att ingå i affärsområdet Kompressorteknik. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.