Atlas Copco får order för världens första flytande LNG-fabrik

19 dec 2008

Stockholm den 19 december 2008: Atlas Copco har vunnit en mångmiljonorder avseende sex turboexpander-kompressorer för en ny tillämpning på marknaden för flytande naturgas (LNG). Kunden, norska KANFA Aragon A.S., som är en del av Sevan Marine Group, kommer att använda utrustningen i världens första fabrik till havs för kondensering av flytande naturgas.

De sex turboexpandrarna installeras ombord på ett lagringsfartyg av typen M-flex, där de utgör en central drivkraft i anläggningen genom att producera kväve vid de låga temperaturer som behövs i kondenseringsprocessen. Ordern vanns under det fjärde kvartalet av Atlas Copcos division Gas and Process (genom Mafi-Trench Company).

”Det här projektet visar på vår världsledande ställning som leverantör av utrustning för LNG-projekt. Vi har en unik kapacitet att serva kunder för alla sorters tillämpningar på den här växande marknaden,” säger Ronnie Leten, affärsområdeschef på Atlas Copco Kompressorteknik. ”Avtalet visar också att vårt förvärv av Mafi-Trench 2007 redan ger stor avkastning.”

LNG-FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) är en applikation för behandling av gas till havs, som utvecklas för att tryggt kunna bearbeta och lagra naturgas som utvunnits från en närliggande plattform, tills dess att den kan lastas över på en naturgastanker. Den första verksamheten väntas förläggas utanför Nigerias kust.

När den flytande fabriken arbetar för fullt kan 1.7 miljoner ton gas behandlas och kondenseras årligen, vilket hjälper till att möta den ökande globala efterfrågan på naturgas.

För ytterligare information kontakta:
Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik
+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.