Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag

2 dec 2008

Stockholm den 2 december 2008: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag. Mötet sker i centrala Stockholm och ger en översikt av Gruppens strategi och pågående aktiviteter, samt en uppdatering av det aktuella marknadsläget.

”Efter de senaste årens exempellösa tillväxt har Atlas Copco en struktur och strategi som ger motståndskraft och uthållighet i svåra tider,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. ”Vi har en verkligt global fördelning av försäljningen, väl spridd bland många olika kunder och branscher, samt en stor andel rörliga kostnader och en växande verksamhet på eftermarknaden.”

Under kapitalmarknadsdagen hålls presentationer om Atlas Copcos affärsområden Kompressorteknik, Anläggnings- och gruvteknik och Industriteknik. Alla tre affärsområdena kommer att avhandla tillväxtstrategier, bland annat den ökade fokuseringen inom organisationerna på eftermarknaden. Denna ger stor tillväxt- och lönsamhetspotential, samt långsiktigt bättre produktutveckling och starkare kundrelationer.

”Med den kraftiga ökningen av antalet sålda maskiner samt en ökad acceptans för serviceprodukter på utvecklingsmarknaderna ser vi en betydande tillväxtpotential bara genom att bättre penetrera eftermarknaden,” säger Gunnar Brock.

I rapporten för det tredje kvartalet, som publicerades den 23 oktober, var Atlas Copcos kortsiktiga marknadsprognos att efterfrågan sammantaget skulle minska jämfört med de senaste kvartalen. Detta har synts tydligt under de senaste månaderna, med orderingång på en avsevärt lägre nivå än föregående år.

”Vi kan idag se hur fort och allvarligt finanskrisen har börjat påverka realekonomin,” säger Gunnar Brock. ”Detta innebär att vi måste intensifiera och skynda på med våra planer för att minska kapaciteten och kostnaderna."

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060
Ingrid Andersson, Chef för investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.