Finansiell information från Atlas Copco under 2009

27 nov 2008

Stockholm den 27 november 2008: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

20092 februariBokslutskommuniké 2008
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2008
27 aprilÅrsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2009
17 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2009
22 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 2009
20102 februariBokslutskommuniké 2009
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2009

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060
Ingrid Andersson, Chef för investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.