Atlas Copco förvärvar Aggrekos europeiska verksamhet för kompressoruthyrning

20 nov 2008

Stockholm den 20 november 2008: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva Aggreko plc:s europeiska verksamhet för uthyrning av oljefria kompressorer. Genom affären expanderar Atlas Copcos division Specialty Rental sin verksamhet. Den total köpeskillingen är MEUR 14.6 (MSEK 148).

Den förvärvade verksamheten genererar årliga intäkter om cirka MEUR 9 och har 25 anställda. I avtalet ingår omkring 200 kompressorer och torkar, som kommer att integreras i Atlas Copcos nuvarande hyresflotta i Europa. ”Den här verksamheten passar perfekt med vår Specialty Rental-division, eftersom de arbetar med liknande kundsegment och applikationer, vilket utökar vår kundbas i Europa,” säger Ronnie Leten, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. ”Förvärvet stödjer tillväxten inom Specialty Rentals kärnverksamhet, uthyrning av utrustning för oljefri luft.” Affären avslutas idag, med undantag för verksamheter i länder där tillstånd från konkurrensmyndigheter behövs. Förvärvet av tillgångarna i flottan genomförs av olika Atlas Copco-bolag i Europa. Säljaren, brittiska Aggreko plc, är världsledande inom uthyrning av generatorer och klimatanläggningar.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.