Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

23 okt 2008

Stockholm den 23 oktober 2008: Atlas Copco presenterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet, med god ordertillväxt och rekordhögt rörelseresultat. Försäljningen av gruvutrustning och eftermarknadsprodukter var mycket stark och alla tre affärsområden redovisade försäljnings- och ordertillväxt.

Intäkter under kvartalet ökade 12% till MSEK 18 440, med en organisk tillväxt om 13%. Den organiska ordertillväxten var 9%. Rörelseresultatet ökade 16% till MSEK 3 640, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19.7%, Gruppens högsta någonsin.

”Vi är stolta över att ha uppnått ännu ett rekordresultat, med ökad lönsamhet tack vare våra goda marknadspositioner och högre försäljningsvolymer. Dessutom klarade vi av att kompensera högre kostnader för komponenter genom prisökningar,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. ”Det är särskilt glädjande att se styrkan på eftermarknaden, som ökade med 15-20% inom alla affärsområden.

Försäljningen var god i de flesta geografiska regioner, med den största tillväxten i Sydamerika och Afrika. I allmänhet fortsatte efterfrågan på utvecklingsmarknaderna att vara mycket gynnsam.

På kort sikt väntas den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster minska något jämfört med de senaste kvartalen. Efterfrågan från gruvindustrin förväntas minska från nuvarande höga nivå och bygg och anläggning i Nordamerika och Västeuropa kommer vara fortsatt svagt. Den senaste tidens starka tillväxt på utvecklingsmarknaderna väntas dämpas.

”Det är uppenbart att vi nu även befinner oss mitt i en finansiell kris, men i vilken utsträckning detta kommer att påverka vår verksamhet är mycket svårt att bedöma,” säger Gunnar Brock. ”Vi genomför därför nu beredskapsåtgärder som syftar till att minska rörelsens kostnader och öka produktiviteten.”


För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.