Atlas Copco förvärvar Industrial Power Sales, Inc.

5 aug 2008

Stockholm den 5 augusti 2008: Atlas Copco Tools and Assembly Systems LLC, USA, förvärvar det privatägda bolaget Industrial Power Sales, Inc, USA. Förvärvet för Atlas Copco Tools and Assembly Systems närmare sina kunder i sydöstra USA.

Industrial Power Sales är en distributör av verktyg, monteringssystem och materialhanteringsutrustning och har representerat Atlas Copco Tools & Assembly Systems under 28 år. Företaget har sitt huvudkontor i Raleigh, North Carolina, och har 61 anställda. ”Förvärvet kommer att ge Atlas Copco bättre geografisk täckning, vilket gör att vi bättre kan tillgodose både våra lokala och globala kunders behov. Dessutom har Industrial Power Sales värdefull kunskap och stor erfarenhet som kommer att komplettera vår egen”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Företaget har varit Atlas Copcos distributör i staterna Virginia, North och South Carolina, Tennessee, Georgia, Alabama och Mississippi. Atlas Copco Tools and Assembly Systems Nordamerika kommer att ha totalt 250 anställda efter förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 231 8060
  • Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 9350 eller 070 899 9350

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.