Atlas Copco köper två distributörer i USA

23 maj 2008

Stockholm den 23 maj 2008: Atlas Copco Compressors LLC, USA, har köpt Gulf Atlantic Equipment Company (GAE), Florida, och Compressed Air Products (CAP), Georgia. Båda företagen har varit framgångsrika distributörer av Atlas Copco-kompressorer under många år.

“Vi ser stora möjligheter att fortsätta expandera Atlas Copcos kompressorverksamhet från den starka position som de två distributörerna har uppnått”, säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Förvärven kommer att föra oss närmare våra kunder i regionen och förbättra våra möjligheter att erbjuda dem det stöd som de efterfrågar.” Båda företagens produktutbud består huvudsakligen av stationära Atlas Copco-kompressorer. Företagen kommer att behålla sina namn under en övergångsperiod och kommer att tillhöra den södra regionen inom Atlas Copco Compressors LCC, USA. Företagen är privatägda och har sammanlagt ca 60 anställda. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information, kontakta:

  • Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Man erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien. Mer information finns på www.atlascopco.com.