Atlas Copco köper servicebolag i Indonesien

30 apr 2008

Stockholm, 30 april 2008: Atlas Copco (South-East Asia) Pte. Ltd. har förvärvat 100% av PT Fluidcon Jaya, Indonesien, och dess moderbolag Fluidcon Service Pte Ltd, Singapore. Genom förvärvet utökar Atlas Copco sin verksamhet inom den indonesiska gruvindustrin. 2007 hade bolagen en försäljning på ca 68 MSEK (MUSD 11.3) och totalt 223 anställda.

Fluidcon levererar och installerar bränsle- och oljefiltreringsutrustning, system för hantering av kolväten, skräddarsydda brandbekämpningslösningar och automatiska smörjningssystem åt gruvor runtom i Indonesien. Fluidcon erbjuder också sina kunder professionell eftermarknadsservice, såsom skräddarsydda hydrauliska slangar samt kopplingar och installationer som stödjer utrustningen. För mer information, besök: www.fluidcon.co.id. “Förvärvet av Fluidcon kommer att ge Atlas Copco tillgång till en stor kundkrets inom gruvnäringen som vi kan marknadsföra våra produkter mot”, säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. ”Utspritt över den indonesiska övärlden, med åtta strategiskt placerade servicecenter, ger det här förvärvet Atlas Copco en plattform för att snabbare öka försäljningen av utrustning. Vidare får vi en möjlighet att öka närvaron på eftermarknaden, vilket är en nyckelfaktor för att uppnå långsiktig kundtillfredsställelse.” Både PT Fluidcon Jaya och Fluidcon Services Pte Ltd. är privatägda bolag. Bolagen kommer att döpas om till Atlas Copco Fluidcon och höra till Atlas Copco Drilling Solutions, som är en del av affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik +46 (0)8 743 8314 eller +46 (0)70 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentlig¬görande den 30 april 2008, kl 08:45.