Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco köper tillverkare av boosters och kompressorer för olje- och gasindustrin

24 apr 2008

Stockholm den 24 april 2008: Atlas Copco North America LLC, USA, har tecknat ett avtal med Grimmer Industries Inc., USA, om att förvärva bolagets Hurricane™ booster- och GrimmerSchmidt™ portabla kompressorverksamhet. Genom förvärvet kommer Atlas Copco att kunna möta olje- och gasindustrins växande efterfrågan på högtrycksprodukter.

Den köpta verksamheten sysselsätter 90 personer och omsatte MUSD 25 (MSEK 146) under 2007. Företaget tillverkar, säljer och gör service på luft- och gasboosters, boosters för naturgas, samt portabla kompressorer under varumärkena Hurricane™ och GrimmerSchmidt™. “Vi har sett en ökad efterfrågan på högre tryck hos våra kunder inom olje- och gasindustrin. Hurricanes boosters kommer att tillgodose den efterfrågan och kompletterar vårt befintliga sortiment”, säger Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik. “Förvärvet är ett strategiskt steg i syfte att stärka positionen inom dessa segment.” Grimmer Industries Inc. är privatägt och har sitt huvudkontor i Franklin, Indiana. Atlas Copco kommer att fortsätta driva verksamheten på samma plats. Verksamheten kommer att drivas av det nyskapade bolaget Atlas Copco Hurricane LLC, inom Portable Air-divisionen. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären väntas vara genomförd under mitten av maj 2008.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Love Liman, tf Presschef 08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2008, kl 08:45.