Atlas Copco säljer del av ABIRD i Nederländerna

17 dec 2007

Stockholm den 17 december 2007: Atlas Copco Internationaal B.V. har sålt ABIRD Holding B.V., en del av Atlas Copco Kompressortekniks uthyrningsverksamhet i Nederländerna. Försäljningen ligger i linje med divisionen Specialty Rentals strategi att fokusera på tillämpningar för oljefri tryckluft.

Den sålda verksamheten, som inkluderar varumärket ABIRD, har årliga intäkter om cirka MSEK 94 (MEUR 10) från uthyrning av utrustning såsom svetsningsverktyg och belysning. Köpare är chefen för ABIRD, Wichard Oorschot, genom investmentbolaget DRIBA Holding B.V. “Försäljningen gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och ge bättre service till våra kunder i Nederländerna. Vi tror att den del vi säljer nu ligger i goda händer för fortsatt tillväxt,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Atlas Copcos specialuthyrningsverksamhet i Nederländerna kommer att verka under namnet Atlas Copco ABIRD under de kommande 18 månaderna.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2007, kl 0730.