Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Finansiell information från Atlas Copco 2008

13 dec 2007

Stockholm den 13 december 2007: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

    20084 februariBokslutskommuniké 2007 Q4 – fjärde kvartalets resultat 2007 24 aprilÅrsstämma Q1 – första kvartalets resultat 2008   18 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2008 23 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 200820092 februariBokslutskommuniké 2008 Q4 – fjärde kvartalets resultat 2008Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december, 2007, kl 09:30.För ytterligare information kontakta: Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060 Ingrid Andersson, Chef för investerarrelationer  08 743 8290 eller 070 497 8290