Finansiell information från Atlas Copco 2008

13 dec 2007

Stockholm den 13 december 2007: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

    20084 februariBokslutskommuniké 2007
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2007 24 aprilÅrsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2008
  18 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2008 23 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 200820092 februariBokslutskommuniké 2008
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2008Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december, 2007, kl 09:30.För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060
Ingrid Andersson, Chef för investerarrelationer 
08 743 8290 eller 070 497 8290