Atlas Copco vinner order i Turkiet för tunnlar till höghastighetståg

7 dec 2007

Stockholm den 7 december 2007: Atlas Copco har fått en order i Turkiet på tunnelborrningsutrustning från konsortiet Cengiz-IC Ictas-Belen, som bygger en järnväg för höghastighetståg mellan Ankara och Istanbul. Kontraktet är värt omkring MSEK 94 (MEUR 10).

Ordern bokfördes under det fjärde kvartalet och inkluderar 13 tunnelborriggar samt två riggar för ovanjordsborrning. Utrustningen ska användas under arbetet med projektets andra fas, där totalt 39 kilometer tunnlar ska borras på 40 olika platser. När den nya järnvägen är färdigbyggd år 2010 kommer den att mer än halvera restiden mellan Ankara och Istanbul till omkring 3 timmar. “Våra produkters höga pålitlighet och produktivitet var de främsta orsakerna till att vi vann den här ordern, och vi är stolta över den goda relation vi nu bygger med Cengiz-IC Ictas-Belen,” säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. “Projektet visar också hur viktig den globala infrastrukturutvecklingen börjar bli för tillväxten i vår verksamhet.”  I kontraktet ingår även beställningar från IC Ictas och Cengiz på borriggar och lastutrustning, som kommer att användas vid andra projekt.För ytterligare information kontakta: Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2007, kl 09:00.