Atlas Copcos kapitalmarknadsdag

20 nov 2007

Stockholm den 20 november 2007: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Örebro, som är centrum för bolagets bergborrnings- och gruvlastarverksamhet. Dagen ger en uppdatering av Gruppens strategi och pågående aktiviteter, med ett särskilt fokus på anläggnings- och gruvmarknaderna.

“Vi har en stabil grund att stå på för framtida tillväxt och är säkra på att vi kommer att fortsätta tillföra betydande värden för aktieägarna under åren som kommer,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Vi ser många faktorer som driver tillväxten, bland annat efterfrågan i utvecklingsländer, globala investeringar i infrastruktur, och vår egen utveckling av produkter som förbättrar kundernas produktivitet och energiförbrukning.”  Baserat på marknadsutvecklingen hittills under fjärde kvartalet bekräftar Gunnar Brock de utsikter på kort sikt som gavs den 24 oktober. “Vi väntar oss att efterfrågan på våra produkter och tjänster ligger kvar på nuvarande höga nivåer. De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, medan byggnadsverksamhet som är relaterad till bostäder väntas mattas av, främst i Nordamerika.” Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik är en världsledande tillverkare av bergborrar och relaterad utrustning. Det i år genomförda förvärvet av Dynapac tillförde en serie produkter för kompaktering och asfaltutläggning vid vägbyggen. En del av dessa produkter kommer att visas upp på kapitalmarknadsdagen. “Förvärvet av Dynapac är strategiskt viktigt och vi har fortfarande höga förväntningar på utvecklingen av vår nya division. Vi arbetar hårt för att förbättra effektiviteten vid dess fabriker och kommer att se betydande förbättringar redan nästa år,” säger Björn Rosengren, chef för Anläggnings- och gruvteknik. Omkring 100 analytiker, investerare och journalister deltar vid kapitalmarknadsdagen, där även följande divisioner presenteras: Underground Rock Excavation, Surface Drilling Equipment, Construction Tools samt Geotechnical Drilling and Exploration.För ytterligare information kontakta: Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060 Ingrid Andersson, Chef för investerarrelationer 08 743 8290 eller 070 497 8290Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2007, kl 08:45.