Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

24 okt 2007

Stockholm den 24 oktober 2007: Atlas Copco presenterade idag sitt 22:a kvartal i följd med kraftig organisk tillväxt. Efterfrågan var stark på alla geografiska marknader och rörelseresultatet nådde en rekordhög nivå. 

“Försäljningen av både utrustning och service var stark, och tillväxten har varit fantastiskt bra i utvecklingsländer som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina,”  säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “På kort sikt väntas efterfrågan på våra produkter och tjänster sammantaget ligga kvar på nuvarande höga nivåer.”   Atlas Copcos intäkter ökade 31% från föregående år till MSEK 16 431, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 19%. Rörelseresultatet ökade 36% till MSEK 3 127, motsvarande en marginal på 19.0% (18.4).   “Alla affärsområden bidrog till rekordresultatet,”  säger Gunnar Brock. “Vi är stolta över att vi påtagligt har lyckats öka både försäljningen och vinsten, trots stigande kostnader för råvaror och komponenter, negativa valutaeffekter och kapacitetsbegränsningar på vissa områden.”   Under det tredje kvartalet genomfördes förvärvet av Mafi-Trench, som breddade utbudet till den växande olje- och gasindustrin med turboexpandrar och relaterade produkter. “Mafi-Trench har redan visat sitt värde för Gruppen, genom att i september vinna sin största order någonsin.”   Gruppen fortsatte investera i ökad produktionskapacitet, bland annat i två moderniserade fabriker för kompressorer och anläggnings- och gruvutrustning i Indien. “Vi skapar en position som kommer att hjälpa oss på alla framtida tillväxtområden, geografiskt och inom olika marknadssegment, inklusive eftermarknaden,”  säger Gunnar Brock. “Att stärka vår produktion i Asien är nödvändigt med tanke på att regionen nu är lika stor som Nordamerika sett till ordervolymer.”För ytterligare information kontakta: Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060