Atlas Copco köper Mafi-Trench, expanderar på olje- och gasmarknaderna

23 jul 2007

Stockholm den 23 juli 2007: Atlas Copco har tecknat ett avtal om att förvärva rörelsen i USA-baserade Mafi-Trench Corporation, en ledande tillverkare av turboexpandrar för olje- och gasindustrin.

Mafi-Trench levererar utrustning såsom expanderkompressorer och expandergeneratorer, vilka behandlar gaser vid mycket låga temperaturer. Användningsområdena rör huvudsakligen kolvätemarknaderna, bland annat behandling av naturgas, petrokemi och kraftproduktion. Bolaget hade 2006 en försäljning om cirka MSEK 360 (MUSD 54) och mer än 120 anställda. Se http://www.mafi-trench.com för mer information. “Förvärvet av Mafi-Trench ger Gruppen ett starkt varumärke och breddar vårt utbud inom behandling och rening av gaser,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Det ger oss en stark närvaro inom hela värdekedjan för olja och gas.” Privatägda Mafi-Trench har sitt huvudkontor i Santa Maria, Kalifornien, och har även verksamhet i Indien. Efter förvärvets genomförande kommer företaget att höra till Atlas Copcos division Gas and Process, som är en del av affärsområdet Kompressorteknik. Transaktionen planeras slutföras under tredje kvartalet.