Atlas Copco slutför förvärv av Dynapac

31 maj 2007

Stockholm den 31 maj 2007: Atlas Copco AB har idag slutfört förvärvet av Dynapac AB, en ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrustning för väg- och markarbeten.

Överenskommelsen med Altor Equity Partners om att köpa Dynapac offentliggjordes den 5 februari och har nu blivit godkänd av alla berörda myndigheter. Dynapac, som hade en försäljning under 2006 på cirka BSEK 4.6 (MEUR 505) och 2 100 anställda, kommer att verka som en egen division, Atlas Copco Road Construction Equipment, inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. Claes Ahrengart har tillsatts som chef för den nya divisionen och påbörjar sin tjänst omedelbart. Han har tidigare varit chef för Atlas Copcos division Construction Tools. Dynapacs tidigare VD, Ronald Kok, kommer att vara medlem i styrelsen för Road Construction Equipment. Förvärvet av Dynapac, som har tillverkning i sex länder och försäljning i mer än 115 länder, ger Atlas Copco fler produkter och försäljningskanaler för att växa inom den expanderande väg- och markarbetsbranschen, särskilt i länder såsom Kina och Indien.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060