Atlas Copco har fått godkännande att genomföra förvärvet av kompressorföretaget ABAC

13 feb 2007

Stockholm den 13 februari 2007: Atlas Copco Italia S.p.A. har fått ett villkorligt godkännande från konkurrensmyndigheterna att förvärva industridivisionen inom ABAC Group S.p.A.. Under 2006 hade företaget en omsättning på cirka BSEK 1.7 (MEUR 190)  och runt 650 anställda. Rörelsemarginalen för 2006 uppskattas till ungefär 10%. Förvärvet planeras att vara slutfört den 2 april.

ABAC-gruppen, med huvudkontor i Turin i Italien, är en av de större tillverkarna av kolvkompressorer till industrin genom varumärkena ABAC, BALMA och AGRE. Företaget har en stabil ställning inom marknaden för skruvkompressorer, med varumärkena ALUP, ABAC och BALMA. Gruppen har med framgång etablerat ett nätverk för försäljning av kompressorer till små och medelstora industrier samt till fordonsindustrins eftermarknad.  Mer information finns på www.abac.it. Villkoret för Tyskland är att den tyska försäljnings- och serviceorganisationen inom ALUP GmbH ska avyttras. Om köparen inte har en egen produktionsenhet i Tyskland så måste Atlas Copco också sälja ALUP GmbHs produktionsenhet i Köngen. Köparen kommer att få exklusiv rätt att använda varumärket ALUP på den tyska marknaden under 5år. Villkoret för Österrike är att varumärket AGRE, som används för skruvkompressorer säljs. ABAC kommer att ingå i affärsområdet Kompressortekniks division Industrial Air. ABAC-gruppens konsumentdivisionen, som leds av Nu Air Compressors and Tools, ingår inte i förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15