Finansiell information från Atlas Copco 2007

12 dec 2006

Stockholm den 12 december 2006: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

20071 februariBokslutskommuniké 2006 
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2006 26 aprilBolagsstämma 2007
Q1 – första kvartalets resultat 2007 
  16 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2007 24 oktoberQ3 – tredje kvartalets resultat 200720084 februariBokslutskommuniké 2007
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2007

 För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, chef för investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 518 8291
Joanna Canton, Presschef
+44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15