Brock kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

24 okt 2006

Stockholm den 24 oktober 2006: Atlas Copco har idag redovisat sitt resultat för det tredje kvartalet 2006. ”Vi fortsätter att växa mycket kraftigt och mycket lönsamt,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”Under det tredje kvartalet har vi uppnått två-siffrig tillväxt i alla regioner och eftermarknadsverksamheten har utvecklats positivt för samtliga affärsområden.”

Under kvartalet offentliggjorde Atlas Copco en överenskommelse om att sälja majoritetsandelen av maskinuthyrningsverksamheten som är inriktad på entreprenadutrustning i ett avtal som har ett totalt värde på cirka BSEK 28 i kontanter och värdepapper. Transaktionen beräknas vara genomförd före slutet av 2006.   ”Framöver har Atlas Copco tre starka och lönsamma industriella affärsområden som alla har ledande globala marknadspositioner. De förenas och stärks genom gemensamma varumärken, tillgångar och processer, och har fortsatt utmärkta möjligheter för mycket lönsam tillväxt och värdeskapande.”   Orderingången för Atlas Copcos kvarvarande verksamhet ökade 21% till MSEK 13 847 (11 452) under det tredje kvartalet, upp 19% i volym för jämförbara enheter. Faktureringen blev MSEK 12 538 (10 674), motsvarande en volymökning på 15%. Rörelseresultatet ökade 29% till MSEK 2 306 (1 781), en marginal på 18.4% (16.7).   Utifrån tron på en fortsatt stark tillväxt i Kina, och i Asien som helhet, har Atlas Copco öppnat en tillverkningsenhet för skruvkompressorelement i Wuxi, Kina. Den nya fabriken utgör ett komplement till huvudfabriken i Antwerpen, Belgien.    Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer på kort sikt. För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.