Atlas Copcos kapitalmarknadsdag i sammandrag

4 dec 2006

Stockholm den 4 december 2006: Idag håller Atlas Copco sin kapitalmarknadsdag i Belgien, med speciellt fokus på Kompressorteknik. Syftet är att ge en djupare förståelse för Atlas Copcos strategi, struktur och pågående aktiviteter. 

”Idag står Atlas Copco starkare än någonsin: vi har tre fokuserade, mycket lönsamma, globala industriella verksamheter med utmärkta tillväxtmöjligheter,”säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. ”Vi är väl positionerade med försäljning och service inom varje snabbväxande region i världen. De marknader vi vänder oss till i dessa regioner ökar i betydelse varje dag, då vi når både befintliga och nya kundgrupper med nya och fler innovativa produktlösningar och ett allt bredare eftermarknadserbjudande.”  Kompressorteknik är en världsledande leverantör av kompressorer och system, med merparten av sin produktutveckling och tillverkning i Belgien. Bland de höjdpunkter som presenteras på mötet finns: Z-serien av oljefria roterande luftkompressorer, vilken är först i världen att erhålla en TÜV-certifierning enligt ISO 8573-1 CLASS 0. Risken för oljeföroreningar är effektivt eliminerad t.ex. vid bearbetning av livsmedel och drycker. Gas- och processverksamheten, som gör stora kundanpassade system, har rusat upp till en ledande position inom applikationer såsom luftseparation, flytande naturgas, gasbooster-kompressorer, petrokemisk och kemisk industri. Förvärvet av BeaconMedaes, aktiva inom system för hantering och distribution av luft för medicinska ändamål. Genom förvärvet kan Atlas Copco nu leverera lösningar till den växande hälsosektorn.   Gunnar Brock upprepar de marknadsutsikter på kort sikt som gavs den 24 oktober: “Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.”   Cirka 80 analytiker, investerare och journalister deltar på kapitalmarknadsdagen i Antwerpen i Belgien, tillsammans representanter från Atlas Copcos koncernledning. För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070