Atlas Copco köper tysk specialist inom service- och åtdragningsteknologi

21 sep 2006

Stockholm den 21 september 2006: Atlas Copco Holding GmbH har tecknat avtal om att förvärva Technisches Büro Böhm GmbH (TBB), Tyskland, ett service och konsultföretag specialiserat på åtdragningsteknologi. Under 2005 hade TBB en omsättning på cirka MSEK 54 och 30 anställda. Förvärvet beräknas vara slutfört 31 oktober 2006.

Technisches Büro Böhm GmbH (TBB), med säte i Bayern, Tyskland, är specialiserat på service och åtdragningsteknologi, t.ex. kalibrering, åtdragning och processanalys, utbildning och reparation. De är också distributörer för Atlas Copco BLMs produkter. Kundgruppen består i huvudsak av den tyska bilindustrin. “Serviceverksamhet är mycket viktigt för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Genom att förvärva TBB förstärker vi vårt kunderbjudande med avseende på service och specialistkunskap och förbättrar vår bas för stark tillväxt,”säger Fredrik Möller, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. TBB kommer att ingå i divisionen Atlas Copco Tools and Assembly Systems inom affärsområdet Industriteknik. TBB kommer att fortsätta sin verksamhet under sitt nuvarande namn.

För ytterligare information kontakta:

  • Fredrik Möller, chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 95 92 eller 070 555 95 92
  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg, monteringssystem, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster. Man utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom fordons- och flygindustrin, generell industri och underhåll, samt fordonsservice globalt. Den huvudsakliga produktutvecklingen och tillverkningsenheterna finns i Sverige, England och Frankrike. Mer information finns på  www.atlascopco.com.