Atlas Copco förvärvar kinesiskt kompressorföretag

6 sep 2006

Stockholm den 6 september 2006: Atlas Copco (China)Investment Co.Ltd. har tecknat avtal om att förvärva Shanghai BolaiteCompressor Co., Ltd. Företaget har en omsättning på cirka MSEK 137 och 309 anställda. Förvärvet beräknas vara slutfört inom en månad.

Bolaite, med säte i Shanghai, Kina,tillverkar och säljer kolvkompressorer och oljeinsprutade skruvkompressorer under 450 kW, samt torkar. Bolaite bildades 1999. Företaget har under åren byggt upp en stabil försäljnings- och serviceorganisation och det har ett omfattande nät av distributörer i Kina. “Förvärvet ligger i linje med Atlas Copcos strategi att öka sin produktion, försäljning och servicenärvaro på den växande kinesiska marknaden. Boalite has en bra kundbas och ett starkt varumärke,” säger Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik. Bolaite kommer att ingå i divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik. Atlas Copco kommer att fortsätta marknadsföra produkterna under varumärket Bolaite även efter att förvärvet har genomförts. Atlas Copco-gruppen har i nuläget mer än 110 försäljningskontor och serviceenheter i Kina och över 2000 anställda. Distributörsnätet omfattar mer än 200 distributörer. Gruppens åtta produktionsenheter finns i Wuxi (3), Liuzhou, Nanjing, Shenyang, Qingdaooch Zhangjiakou.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 21 10 eller +32 (0)477 222 685
  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder. Industrial Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljeinsprutade och oljefria kompressorer samt luftbehandlingsutrustning till alla sorters industrier på den globala marknaden, under flera varumärken. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Antwerpen i Belgien.