Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2006

24 okt 2006

Högt värdeskapande – hög tillväxt och förbättrade rörelsemarginaler

OBS: I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet, om ej annat anges. Fortsatt stark tillväxt inom alla regioner och de flesta kundsegment. Orderingången steg 21%, varav 19% i volym. Faktureringen uppgick till MSEK 12 538 (10 674), en volymökning på 15%.Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 306 (1 781), vilket motsvarar en marginal på 18.4% (16.7).Resultat före skatt steg 16% till MSEK 2 081 (1 800).Periodens resultat uppgick till MSEK  2 117 (1 709). Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.36 (2.72).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 434 (1 671).Atlas Copco säljer majoritetsandelen av maskinuthyrningsverksamheten.Återköp av aktier inleds.Atlas Copco säljer majoritetsandelen av maskinuthyrningsverksamheten.Återköp av aktier inleds.Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.