Atlas Copco får två stora order från Mellanöstern och Kina

20 dec 2006

Stockholm den 20 december 2006: Atlas Copco har fått två större order på centrifugalkompressorer till ett sammantaget värde på MSEK 267 (MEUR 29). Den ena gäller kraftproduktionsmarknaden i Mellanöstern och omfattar åtta centrifugalkompressorer. Den andra kommer från den kinesiska kemiska och petrokemiska marknaden och omfattar 24 centrifugalkompressorer.

Den första kunden, Dubai-baserade ETA Ascon, är en multinationell koncern inom byggnadskonstruktion, entreprenadverksamhet och infrastrukturbyggande. ETA Ascons slutkund, Dubai Electric and Water Authority (DEWA), kommer att använda tvåstegskompressorerna i en kraftproduktionsanläggning för att höja trycket i ledningarna till den nivå som krävs för gasturbinerna. Totalt kommer anläggningen att producera 800 MW. Maskinerna ska levereras under hösten 2007. Den andra ordern kommer från Sinopec Zhongyuan Petroleum Co. Ltd. De 24 centrifugalkompressorerna ska användas som blåsmaskiner för att ta bort syra i en svavelåtervinningsanläggning i en kemisk fabrik i Kina. Teknisk leverantör för projektet är Sinopec, en stor aktör på energimarknaden och den kemiska/petrokemiska marknaden. Processen gör gasutsläppen renare, vilket hjälper Sinopec att uppfylla miljönormerna. Maskinernas slutanvändare är China Petrochemical. Maskinerna ska levereras under hösten 2007. "Dessa kontrakt har vi vunnit genom vår omfattande erfarenhet från applikationer inom kemi/petrokemi och kraftproduktion. Dessutom bidrog vår flexibilitet när det gäller att utveckla optimerade och kundanpassade lösningar för olika typer av centrifugalkompressorer", säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.  Båda orderna togs hem av Atlas Copcos division Gas and Process inom affärsområdet Kompressorteknik. Affärerna bokades under tredje och fjärde kvartalen 2006. För ytterligare information kontakta:  Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik  +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685  Joanna Canton, Presschef  +44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15