Atlas Copco inför återköpsprogram av egna aktier

24 okt 2006

Stockholm den 24 oktober 2006: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat använda det mandat som gavs av årsstämman 2006 och inför ett program för återköp av aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma

Mandatet avser återköp av serie A- eller B-aktier, eller en kombination av dessa, på Stockholmsbörsen upp till maximalt 10% av samtliga aktier. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.   Syftet med programmet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärvade aktier avses bli ogiltighetsförklarade på förslag av styrelsen vid senare stämma. Atlas Copco äger idag inga egna aktier.   Återköpen är föremål för marknadsvillkor, gällande restriktioner och kapitalsituationen vid varje given tidpunkt. Fram till årsstämman 2007 är återköpen av aktier under det nuvarande mandatet begränsade till det tillgängliga fria egna kapitalet i moderbolaget Atlas Copco AB för år 2005, med avdrag för årets utdelning, dvs. BSEK 6.8.   Antalet utestående aktier är för närvarande 419,7 miljoner A-aktier och 209,1 miljoner B-aktier, sammantaget 628,8 miljoner aktier.För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.