Atlas Copco har förvärvat svensk kompressordistributor

13 jul 2006

Stockholm den 13 juli, 2006: Atlas Copco AB har förvärvat BEMT Tryckluft AB, Sverige, med dotterbolag i Litauen och Lettland. Företaget har en omsättning på ca MSEK 50 och 40 anställda.

BEMT Tryckluft AB i Malmö har arbetat med kompressorer och tryckluftsutrustning i över 20 år. Företaget är en viktig aktör på den svenska tryckluftsmarknaden och är speciellt starkt i Sydsverige. Det är också aktivt i Baltikum under namnet Baltair. BEMT Tryckluft AB är ett stabilt och lönsamt företag. Eftermarknadsteamet har en omfattande erfarenhet och logistik anpassad för att kunna ge service till flera olika kompressorvarumärken. ”Förvärvet ligger i linje med Atlas Copcos flervarumärkesstrategi. Genom förvärvet kan vi erbjuda våra svenska kunder ett bredare och mer komplett utbud av tryckluftsutrustning för industrin”, säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. BEMT Tryckluft AB kommer att ingå i divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik. BEMT kommer att representera varumärket Ceccato.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 68
  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)7971 65 01 15

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder. Industrial Airär en division inom affärsområdet Kompressorteknik i Atlas Copco-gruppen. Divisionens största fabrik ligger i Antwerpen, Belgien. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför internationellt ett brett sortiment oljeinsprutade och oljefria kompressorer samt luftbehandlingsutrustning till alla sorters industrier. Professionell service och hög kvalitet utlovas. Industrial Airs fokuserar på innovativ produktutveckling för ökad kundnytta och man är varsam om miljön.