Atlas Copcos slutför försäljningen av maskinuthyrnings- verksamheten

28 nov 2006

Stockholm den 28 november, 2006: Atlas Copco-gruppen har slutfört försäljningen av Rental Service Corporations, USA, och Rental Service Corporation of Canada Ltd., den nordamerikanska maskinuthyrningsverksamheten för entreprenad-utrustning, till närstående bolag till riskkapitalbolagen Ripplewood Holdings L.L.C. och Oak Hill Capital Management, LLC i USA.

De finansiella effekterna av avyttringen ligger i linje med de uppskattningar som tidigare har kommunicerats i tredje kvartalets pressmeddelande; en kontantersättning på SEK 24 miljarder, en uppskattad vinst netto efter skatter på SEK 8 miljarder, en minoritetsandel på 14.5% i det nya bolaget och rättigheter till skuldebrev värda upp till SEK 3 miljarder. Utfärdande av skuldebreven är kopplat till verksamhetens resultatutveckling fram till slutet av 2008. En justering av betalningen kan komma att genomföras efter att balansräkningen per den 27 november, 2006, slutligen fastställts.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.