Atlas Copco slutför förvärv av företag inom hälso- och sjukvårdssektorn

25 aug 2006

Stockholm den 25 augusti 2006: Atlas Copco North America Inc. har slutfört förvärvet av Beacon Holdings Corporation (moderbolag till BeaconMedaes och Medaes), USA, från The Riverside Company. BeaconMedaes-gruppen är en leverantör av lösningar, framför allt av system för hantering och distribution av medicinsk luft till sjukhus.

Omsättningen för 2005 uppgick till cirka MSEK 720 och rörelsemarginalen cirka 7%. Köpeskillingen uppgår till MSEK 700, som betalas kontant. BeaconMedaes-gruppen, med huvudkontor i Charlotte, North Carolina, USA, har 386 anställda. Företaget har monteringsverkstäder och stark närvaro i både USA och Storbritannien. Gruppen är en världsledande leverantör av utrustning för medicinsk luft, däribland trycklufts- och vakuumsystem för medicinskt bruk och komponenter för luftdistribution. Produkterna används exempelvis för att leverera inandningsluft till sjukhus och tryckluft för drift av kirurgiska instrument. BeaconMedaes blir Atlas Copcos kompetenscentrum för medicinsk luft och distribution av medicinsk luft. Företaget ingår i divisionen Industrial Air inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Produkterna kommer att marknadsföras under varumärkena Atlas Copco, Medaes och BeaconMedaes.

För ytterligare information kontakta:

  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)7971 65 01 15

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.