Atlas Copco förvärvar kanadensisk tillverkare av bergborrverktyg

8 maj 2006

Stockholm den 8 maj 2006: Atlas Copco Canada Inc. har tecknat avtal med Thiessen Equipment Ltd, Kanada, om att förvärva den globala verksamheten i Team Manufacturing, även kallad Thiessen Team Mining Products. Thiessen Team har en årlig omsättning på cirka MSEK 160 och 142 anställda.

Thiessen Team är en ledande tillverkare av förbrukningsvaror för roterande borrning och stigortsborrning. Företaget har huvudkontor och tillverkning i Langley (Vancouver), Kanada, samt tillverkning, försäljningskontor och distributörer i flera länder. Genom förvärvet kompletteras Atlas Copco Secorocs befintliga sortiment av bergborrverktyg. Detta ligger i linje med strategin för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik att erbjuda ett mer komplett produktsortiment till kunder verksamma inom ovanjords- och stigortsborrning, samt att öka försäljningen av förbrukningsvaror. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i divisionen Secoroc inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik och bedrivas under varumärket Atlas Copco.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, affärsområdeschef Anläggnings- och gruvteknik 08 743 83 14 eller 070 417 85 02
  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 222 312 eller +44 (0)7971 650 115

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på 53 miljarder kronor. Atlas Copco Secoroc är en division inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik i Atlas Copco-gruppen. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrverktyg och är världsledande inom detta område. Produkterna används för bergbrytning inom gruv- och entreprenadindustrin, både för ovan- och underjordsapplikationer. Divisionens huvudkontor ligger i Fagersta. Divisionen har åtta tillverkningsenheter på fyra kontinenter.