Financial information from Atlas Copco during 2006

2 dec 2005

Stockholm, Sweden, December 2, 2005: The Atlas Copco Group will issue financial information on the following dates next year:

2006  2 februari Bokslutskommuniké 2005  Q4 – fjärde kvartalets resultat  April 27  Q1 – första kvartalets resultat 2006, Bolagsstämma 2006  Juli 17  Q2 – andra kvartalets resultat 2006 Oktober 24  Q3 – tredje kvartalets resultat 20062007  Februari 1  Bokslutskommuniké 2006 Q4 – fjärde kvartalets resultat 2006 Observera:Atlas Copco kommer fortsättningsvis bara att sända pressmedelanden per fax till media som särskilt har begärt denna kanal.För ytterligare information kontakta: Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.