Atlas Copcos kapitalmarknadsdag i sammandrag

30 nov 2005

Stockholm den 30 november 2005: Idag arrangerar Atlas Copco sin årliga kapitalmarknadsdag. Syftet är att ge en djupare förståelse för Gruppens strategi, struktur och dess pågående aktiviteter. Särskilt fokus kommer att riktas på affärsområdet Industriteknik.

Atlas Copco-gruppen har som sin vision att vara First in Mind—First in Choice™ hos sina kunder och andra intressentgrupper, dvs den man tänker på först och därefter väljer. “Vi har uppnått en hög och mycket lönsam tillväxttakt genom en kombination av fokuserad organisk tillväxt och ett betydande antal förvärv,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. De två viktigaste faktorerna till Atlas Copcos lönsamma tillväxt är ökad närvaro och genomslag på bestämda tillväxtmarknader såsom Kina, Indien, Ryssland och USA, samt introduktion av nya produkter i ökad takt. Beslutet att starta tillverkning av kompressorelement i Kina kommer att ge ytterligare stöd till stark utveckling i Asien.   Gunnar Brock upprepar den marknadsprognos på kort sikt som gavs den 21 oktober när Atlas Copco presenterade sin rapport för tredje kvartalet. “Den kortsiktiga efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster förväntas att fortsätta på hög nivå. Han tillägger, ”Vi räknar med att fortsätta leverera resultat i linje med våra finansiella mål. Kassaflödet förväntas också att vara fortsatt starkt vilket ger goda möjligheter till förvärv och hög avkastning till aktieägarna.”   Affärsområdet Industriteknik har genomgått stora förändringar under det gångna året. Den 3 januari 2005 såldes de två divisionerna för professionella elverktyg. Ett antal företag har förvärvats; Scanrotor, Techmotive, Fuji och BLM. “De förvärvade verksamheterna passar mycket väl strategiskt och bidrar med kompletterande produkter och marknadstäckning,” säger   Fredrik Möller, chef för affärsområdet. “Produktutveckling är lika viktigt som någonsin och vi lanserar nya innovativa produkter i hög takt, riktade mot fordonsindustrin, tillverkningsindustrin och till bilverkstäder.”  Cirka 100 analytiker, investerare och journalister deltar i Atlas Copcos kapitalmarknadsdag i Stockholm, tillsammans med medlemmar ur Atlas Copcos koncernledning.För ytterligare information kontakta:  Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.