Atlas Copco förvärvar kompressortillverkare för naturgas i Nya Zealand

6 sep 2005

Stockholm, 6 september 2005: Ett nybildat dotterbolag till Atlas Copco South Pacific Holdings Pty Limited, Australien, har ingått överenskommelse om att förvärva Intermech Ltd. från Nya Zeeland, för att utöka produkterbjudandet inom en växande nisch på marknaden. Intermechs omsättning (april 2004 – mars 2005) uppgick till närmare MSEK 100 och företaget har 45 anställda. Köpeskillingen har inte offentliggjorts. 

Intermech utvecklar, tillverkar och marknadsför kompressorer och kringutrustning för komprimerad naturgas som säljs på bensinstationer till fordon som drivs av naturgas. Intermech har en solid teknik- och applikationskunskap och ett starkt varumärke. Företaget har varit verksamt på den växande marknaden för komprimerad naturgas sedan början av 1990-talet. “Förvärvet av Intermech Ltd ger Atlas Copco möjlighet att stiga in på den snabbt växande marknaden för komprimerad naturgas till fordon. Denna nischade marknad ger Atlas Copco möjlighet att ytterligare bredda sin verksamhet inom kompressorer. Kombinationen av Atlas Copcs starka globala närvaro och Intermechs förstklassiga produktdesign, systemkunskap och renommé bör ge oss en stark närvaro inom den här verksamheten,” säger Bengt Kvarnbäck, chef för affärsområdet Kompressorteknik. Ökad miljöhänsyn ligger bakom den ökade användningen av komprimerad naturgas som drivmedel. Intermech blir ett produktbolag inom divisionen Oil-free Air inom affärsområdet Kompressorteknik. Intermech kommer att finnas kvar som ett självständigt varumärke. Se även http://www.intermech.co.nz/

För ytterligare information kontakta:

  • Cathrine Stjärnekull, Informationschef Atlas Copco AB 08 743 8074, 070 349 8074

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Oil-free Air är en division inom affärsområdet Kompressorteknik i Atlas Copco-gruppen. Divisionens huvudkontor och dess största fabrik ligger i Antwerpen i Belgien. Över hela världen utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer divisionen ett brett sortiment av oljefria kompressorer, luftbehandlingsutrustning och eftermarknadsprodukter som används i industrier där luftens höga kvalitet har betydelse för slutprodukten och för produktionsprocessen. Divisionens produktsortiment täcker oljefria låg-, medium- och högtrycks-kompressorer, med olika kompressionsteknologier såsom skruv-, tand-, kolv-, centrifugal och boostrar. Inom samma tryck- och kapacitetsområde erbjuds oljeinsprutande kompressorer som ett alternativ där luftens kvalitet är mindre kritisk. Oil-free Airs verksamhet och dess innovationer värnar om miljön.