Atlas Copco får pris för bästa bolagsstyrningsrapport

23 nov 2005

Stockholm den 23 november 2005: Atlas Copco vann första pris i premiären av den årligen återkommande tävlingen Bästa Bolagsstyrningsrapport i Sverige. Syftet med tävlingen är att aktivt lyfta fram goda exempel i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Juryn som efter noggrann granskning utsåg Atlas Copco till vinnare gav följande motivering: ”Atlas Copco övertygar genom en väl strukturerad bolagsstyrningsrapport. Rapporten uttrycker ett självständigt förhållande till bolagsstyrning och beskriver på ett kärnfullt sätt styrningen av bolaget inklusive dess målsättningar och riskhantering. Avsnittet om intern kontroll visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur bolaget säkerställer den finansiella informationen.”    Priset delades ut under gårdagens börsföretagsforum 2005, under värdskap av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, och avser 2004 års rapport. Juryn har bestått av Rune Brandinger, Tor Marthin, Meg Tiveus och Göran Tidström.För ytterligare information kontakta: Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.