Atlas Copco får stor order på kompressorer från marknaden för gasboostrar

28 nov 2005

Stockholm den 28 november 2005: Atlas Copco har fått en stor order från korean­ska Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. Ordern gäller specialkomp­ressorer, vilka ytterligare stärker Atlas Copcos position på marknaden för gasboostrar. Sammantaget uppgår ordervärdet till mer än MSEK 95.

Kompressorerna, som är av typen två-stegs centrifugalgaskompressorer, kommer att användas för kraftgenerering och höja trycket i gasledningarna till den nivå som gasturbinen kräver. Hyundais kund kommer att använda detta till att generera elektricitet till staden Dubai i Förenade Arabemiraten.“Vår erfarenhet, pålitlighet och lösningens kostnadseffektivitet var nyckelfaktorer som gjorde att vi vann denna betydelsefulla order från Hyundai,” säger Bengt Kvarnbäck, affärsområdeschef för Kompressorteknik. “Viktigast är ändå att projektet ger Atlas Copco en utmärkt position inför framtida utmaningar på marknaden för gasboostrar.”  Ordern markerar andra delen i ett projekt som består av flera delar. I projektets första del vann Atlas Copco också en order på gasboosterkompressorer. Den totala kraften för de båda projektet uppgår till 1 200 MW. Den senaste ordern förstärker Atlas Copco Comptecs långa relation med Hyundai. Även om detta är det första gemensamma projektet inom marknaden för gasboostrar har Atlas Copco Comptec tidigare levererat maskiner till Hyundai för andra applikationer.    Atlas Copco Comptec, som ingår i Atlas Copcos Gas and Process-division, vann ordern. De första kompressorerna beräknas att levereras i juli 2006.För ytterligare information kontakta: Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsförprodukter för luft- och gaskompression, entre­prenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.   Atlas Copco Gas and Process är en division inom affärsområdet Kompressorteknik. Divisionen ansvarar för utveckling, tillverkning och försäljning av stora specialtillverkade gas- och processkompressorer, expansionsturbiner samt eftermarknadstjänster. Divisionens produkter används främst inom olje- och gasindustrin, kemisk och petrokemisk industri samt i kraftverk, men även av industrier som specialiserat sig på separation av gas. Divisionens huvudkontor ligger i Köln, Tyskland. Divisionen har en global försäljnings- och serviceorganisation. Ytterligare information finns på atlascopco.com.