Atlas Copcos försäljning av verksamheten för stationära generatorer slutförd

7 dec 2005

Stockholm den 7 december 2005: Atlas Copco har genomfört försäljningen av tillgångar relaterade till verksamheten för stationära generatorer, som köps av italienska Pramac Lifter S.p.A.

Avyttringen omfattar rätten att producera och sälja stationära generatorer under varu­märket Masons Power Generation. Pramac kommer under en tidsbegränsad övergångs­period även ha rätt att sälja stationära generatorer under varumärket Atlas Copco, med undantag för vissa marknader. Försäljningen påverkar 28 arbetstillfällen. Atlas Copco kommer att behålla och fortsätta utveckla verksamheten för portabla generatorer, vilken stämmer väl överens med verksamheten för portabla kompressorer. Den verksamheten ingår i divisionen Portable Air inom affärsområdet Kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Joanna Canton, Presschef +44 (0)7971 650115

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entre­prenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Portable Air är en division i affärsområdet Kompressorteknik i Atlas Copco-gruppen. Divisionens huvud­kontor och dess största fabrik ligger i Antwerpen i Belgien. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av portabla oljeinsprutade och oljefria kompressorer, samt portabla och stationära generatorer till bygg- och anläggnings- samt till generell industri. Divisionens produkter och service marknadsförs under ett antal olika varumärken. Divisionen har också kunder på utvalda geografiska marknader och industriella segment med uthyrning av temporära lösningar av luft- och energitillförsel.