Atlas Copco slutför försäljningen av sina elverktygsdivisioner

4 jan 2005

Stockholm den 4 januari 2005: Atlas Copco-gruppen slutförde den 3 januari försäljningen av sina elverktygsdivisioner till Techtronic Industries Co. Ltd., efter att berörda myndigheter och Techtronics aktieägare godkänt affären.

Techtronic Industries, med säte i Hong Kong betalade netto MSEK 4 380 (MUSD 664). Nettobeloppet består av ett totalpris på MSEK 4 705 (MUSD 713) minus MSEK 570 (MUSD 86) för värdet av framtida, ofonderade, pensions- och sjukvårdsåtaganden, plus MSEK 245 (MUSD 37) avseende verksamhetens nettokassa. Realisationsvinsten, netto efter försäljningskostnader, uppskattas till MSEK 200. Atlas Copco-gruppen har dessutom realiserat en vinst på cirka MSEK 200 från valutasäkringar relaterade till den erhållna betalningen i USD. En justering av priset med hänsyn till det slutliga reviderade sysselsatta kapitalet per den 31 december 2004 kommer att ske inom 120 dagar. Försäljningen omfattar två divisioner inom affärsområdet Industriteknik: Atlas Copco Electric Tools, Tyskland, och Milwaukee Electric Tool, USA, som under den senaste 12-månadersperioden till och med den 30 september 2004 hade en omsättning på cirka MSEK 4 800 (MUSD 730) och 3 100 anställda. Produkterna marknadsförs under varumärkena Milwaukee och AEG. Växelkurs SEK/USD: 6.60

För ytterligare information kontakta:

  • Göran Gezelius, Chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 8505 eller 070 569 8505
  • Hans Ola Meyer, Finans- och ekonomidirektör 08 743 8292 eller 070 588 8292

Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP Chicago Pneumatic.