Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco slutför försäljningen av sina elverktygsdivisioner

4 jan 2005

Stockholm den 4 januari 2005: Atlas Copco-gruppen slutförde den 3 januari försäljningen av sina elverktygsdivisioner till Techtronic Industries Co. Ltd., efter att berörda myndigheter och Techtronics aktieägare godkänt affären.

Techtronic Industries, med säte i Hong Kong betalade netto MSEK 4 380 (MUSD 664). Nettobeloppet består av ett totalpris på MSEK 4 705 (MUSD 713) minus MSEK 570 (MUSD 86) för värdet av framtida, ofonderade, pensions- och sjukvårdsåtaganden, plus MSEK 245 (MUSD 37) avseende verksamhetens nettokassa.

Realisationsvinsten, netto efter försäljningskostnader, uppskattas till MSEK 200. Atlas Copco-gruppen har dessutom realiserat en vinst på cirka MSEK 200 från valutasäkringar relaterade till den erhållna betalningen i USD.

En justering av priset med hänsyn till det slutliga reviderade sysselsatta kapitalet per den 31 december 2004 kommer att ske inom 120 dagar.

Försäljningen omfattar två divisioner inom affärsområdet Industriteknik: Atlas Copco Electric Tools, Tyskland, och Milwaukee Electric Tool, USA, som under den senaste 12-månadersperioden till och med den 30 september 2004 hade en omsättning på cirka MSEK 4 800 (MUSD 730) och 3 100 anställda. Produkterna marknadsförs under varumärkena Milwaukee och AEG.

Växelkurs SEK/USD: 6.60

För ytterligare information kontakta:

  • Göran Gezelius, Chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 8505 eller 070 569 8505
  • Hans Ola Meyer, Finans- och ekonomidirektör 08 743 8292 eller 070 588 8292

Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP Chicago Pneumatic.