Brock kommenterar Atlas Copcos 3:e kvartalsrapport

22 okt 2004

Stockholm den 22 oktober 2004: Idag har Atlas Copco-gruppen publicerat sitt resultat för det tredje kvartalet. “Vi hade ett rekordresultat och bra volymtillväxt,”  säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Rörelsemarginalen översteg Gruppens mål på 15%, med starka bidrag från alla affärsområden.”

Rörelsemarginalen för affärsområdet Maskinuthyrning nådde en rekordnivå på 19.2%. ”Maskinuthyrning gjorde en imponerande prestation med mycket höga effektivitetsnivåer och betydande prisökningar.”   Även de tre tillverkande affärsområdena förbättrade sina rörelsemarginaler och uppnådde; Kompressorteknik, 19.3%, Industriteknik, 12.4%, och Anläggnings- och gruvteknik 10.5%.  Orderingången ökade 11%, motsvarande en volymökning på 6%. Faktureringen ökade också med 6% i volym till MSEK 12 760 (11 598). Rörelsemarginalen ökade till 15.4% (12.7). Vinst efter finansiella poster ökade 35% till MSEK 1 847 (1 368). Vinsten per aktie blev SEK 5.86 (4.25), upp 38%.    Atlas Copco stärkte sin marknadsposition ytterligare. Stark organisk tillväxt i många marknadssegment kompletterades med selektiva förvärv; Baker Hughes Mining Tools, USA, Rotex, Finland, och Kolfor Plant, Storbritannien. “De förvärvade bolagen ger oss kunnande och marknadsnärvaro inom segment som utgör en del av vår kärnverksamhet. Det finns betydande områden för samordning med vår verksamhet och goda möjligheter för tillväxt.”  Under kvartalet tecknade Atlas Copco en överenskommelse om att sälja sin professionella elverktygsverksamhet till Techtronic Industries, Hong Kong.   I sin prognos för efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster på kort sikt anger Atlas Copco: I Nordamerika väntas en förbättring av den kommersiella byggsektorn och efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas ligga kvar på nuvarande gynnsamma nivåer. Även den totala efterfrågan i Västeuropa väntas förbli på nuvarande nivå, medan Östeuropa fortfarande erbjuder bra tillväxtmöjligheter. Tillväxten av efterfrågan i Asien tros fortsätta, dock i en lägre takt jämfört med de senaste kvartalen.För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (BEUR 4.9) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP Chicago Pneumatic. Se även www.atlascopco-group.com.