Atlas Copco: Tom Zorn utnämnd till chef för affärsområdet Maskinuthyrning

16 dec 2004

Stockholm den 16 december 2004: Tom Zorn har, från den 1 januari 2005, utnämnts till chef för affärsområdet Maskinuthyrning och Rental Service Corporation. Han efterträder Freek Nijdam som stannar som styrelseordförande för den legala enheten. 

Tom Zorn började på Rental Service Corporation i juni 2003 och har sedan 1 juli 2004 varit ansvarig för affärsområdets regionala verksamhet. I sin nya position kommer Zorn att ingå i Atlas Copcos koncernledning.   “Tom Zorn har ingående kunskap och lång erfarenhet av uthyrningsindustrin i kombination med ett erkänt skickligt ledarskap,”  säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Han har starkt bidragit i införandet av den förändringsstrategi som vände affärsområdets negativa trend och i den process där distrikten omstrukturerades och effektiviserades.”   Tom Zorn har en civilekonomexamen och en MBA från universitetet i Michigan. Under de första åtta åren av sin karriär arbetade han på olika positioner inom Ford Motor Company. Från 1996 var han ansvarig för divisionen Budget Truck Rental. Efter ett år som vice VD med ansvar för global strategi på Security Capital Group (ett dotterbolag till GE Capital) återvände han till Budget Rental Car som chef för Ryder Truck Rental (TRS) och Budget Truck Rental.   Freek Nijdam, som arbetat inom Atlas Copco på olika positioner i flera länder sedan 1970, stannar som styrelseordförande för Rental Service Corporation. Han kommer även att fortsätta arbeta med specialuppdrag och rapporterar till VD och koncernchefen för Atlas Copco-gruppen.För ytterligare information kontakta: Gunnar Brock, VD och koncernchef 08 743 8000 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (BEUR 4.9) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP Chicago Pneumatic. Se även www.atlascopco-group.com.   Rental Service Corporation  är ett företag inom Atlas Copco-gruppen som tillgodoser behovet av att hyra och köpa utrustning för kunder inom bygg- och anläggning, industrin, petrokemisk industri, tillverkning, offentlig sektor samt husägare i USA, Kanada och Mexiko. Företaget arbetar med två välrenommerade varumärken: RSC och Prime Energy. RSC betjänar bygg- och anläggningssektorn medan Prime Energy hyr ut oljefria kompressorer, generatorer och klimatanläggningar till ett brett spektrum av företag. Mer information finns på www.rentalservice.com.