Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Delårsrapport per den 30 september 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

22 okt 2004

Rekordhög vinst och fortsatt volymtillväxt

Ordervolymerna steg 6%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%.Faktureringen uppgick till MSEK 12 760 (11 598), en ökning med 6% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 15.4% (12.7).Vinst efter finansiella poster steg 35% till MSEK 1 847 (1 368).Nettovinsten steg till MSEK 1 229 (891).Vinst per aktie var SEK 5.86 (4.25). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 647 (1 702).Avtal om att sälja elverktygsverksamheten till Techtronic Industries i Hong Kong. OBS: Samtliga siffror jämförs med tredje kvartalet 2003 om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler.Marknadsutsikter på kort sikt 
I Nordamerika väntas en förbättring av den kommersiella byggsektorn och efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas ligga kvar på nuvarande gynnsamma nivåer. Även den totala efterfrågan i Västeuropa väntas förbli på nuvarande nivå, medan Östeuropa fortfarande erbjuder bra tillväxtmöjligheter. Tillväxten av efterfrågan i Asien tros fortsätta, dock i en lägre takt jämfört med de senaste kvartalen.