Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco genomför förvärvet av Ingersoll-Rand Drilling Solutions

1 jul 2004

Stockholm den 1 juli 2004: Atlas Copco AB har genomfört förvärvet av Ingersoll-Rand Drilling Solutions, en verksamhet inom Ingersoll-Rands Infrastruktursektor. Verksamheten har en omsättning på cirka MSEK 2 200 och 950 anställda. Priset för förvärvet var MSEK 1 700, vilket betalades ur kassa.

Ingersoll-Rand Drilling Solutions tillverkar och säljer borrutrustning och förbrukningsartiklar till dagbrott och till bygg- och anläggningsindustrin. Verksamheten har en ledande position inom sina produktområden i USA och en stark position på många andra marknader. Huvudkontoret ligger i Garland, Texas, USA, med produktionsenheter i USA, Japan och Kina. Förvärvet inkluderar också Drilling Solutions tillgångar i Indien, vilka är föremål för godkännande från aktieägare av Ingersoll-Rands indiska bolag och transaktionen beräknas vara genomfört under det tredje kvartalet 2004. Transaktionen inkluderar inte Ingersoll-Rands verksamhet Montabert, med säte i Frankrike. Förvärvet ger Atlas Copco produkter som möjliggör en expansion inom marknaden för dagbrott. Detta är ett led i strategin att göra Atlas Copco till en ledande leverantör till världens största anläggnings- och gruvmarknad, dvs USA. Som en följd av förvärvet har en ny division bildats inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik, Atlas Copco Drilling Solutions. Bob Fassl är utnämnd till chef för den nya divisionen. Under 2003 hade Anläggnings- och gruvteknik en omsättning på MSEK 7 894. Genom förvärvet av Ingersoll-Rand Drilling Solutions kommer affärsområdet ha en årlig omsättning på mer än MSEK 10 100 och 6 350 anställda, beräknat på 2003 års siffror.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 83 14 eller 070 417 85 02
  • Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB 08 743 8070 eller 070 322 8070

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools.