Atlas Copco genomför bildandet av kinesiskt samägt industriverktygsföretag

23 aug 2004

Stockholm den 23 augusti 2004: Atlas Copco (China) Investment Company Ltd. har genomfört förvärvet av tillgångar hos luftverktygstillverkaren Qingdao Qianshao Precision Machinery Corporation i Kina. Den årliga omsättningen är cirka MSEK 50. Priset för förvärvet har inte offentliggjorts.

Qingdao Qianshao Precision Machinery Corporation (QQPMC), med säte i Qingdao i Shandong-provinsen, är en ledande tillverkare av pneumatiska handverktyg till industrin såväl som till bilindustrins eftermarknad och till flygindustrin. Den samägda verksamheten ligger i linje med Atlas Copcos övergripande strategi att expandera sin verksamhet i Asien. Den nya verksamheten kommer att ingå i Chicago Pneumatic-divisionen inom affärsområdet Industriteknik. Ett nytt samägt bolag, CP Qianshao (Qingdao) Power Tools Ltd., har bildats. Bolaget ägs till 80% av Atlas Copco (China) Investment Company Ltd och till 20% av QQPMC. Bolaget har cirka 80 anställda. Samtidigt har Atlas Copco (China) Investment Company Ltd. också förvärvat 25% i ett annat nybildat samägt bolag som tillverkar komponenter för kraftverktyg. QQPMC äger övriga 75%.

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Chicago Pneumatic är en ledande tillverkare av pneumatiska handverktyg för industrin samt monteringssystem